ทัวร์เยอรมัน ( 12 )

 EUROPE GERMANY BERLIN 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ : EU-02
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
99,900
เจาะลึกเยอรมัน กรุงเบอร์ลิน รวมทิปไกด์ ทิปคนขับรถ วีซ่า
ธันวาคม
01 - 09 ธ.ค. 60 / 03 - 11 ธ.ค. 60 /
EUROPE GERMANY-BAVARIA  9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ : EU-01
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
99,500

เจาะลึก เยอรมัน บาวาเรีย รวมทิปไกด์ ทิปคนขับรถ วีซ่า 

ธันวาคม
03 - 11 ธ.ค. 60 /
EUROPE GERMANY  FRANCE  SWISS 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ : EU-07
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
91,900
เที่ยวเมืองมรดกโลก เมืองสวย 3 ประเทศ พิเศษ..ดินเนอร์บนยอดเขา
ธันวาคม
04 - 12 ธ.ค. 60 / 20 - 28 ธ.ค. 60 /
EUROPE GERMANY  FRANCE AUSTRIA 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ : EU-08
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
91,900
ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ เที่ยวเมืองมรดกโลก พิเศษขาหมูเยอรมัน + เบียร์

ธันวาคม
01 - 10 ธ.ค. 60 /
EUROPE CLASSIC EAST EUROPE 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ : EU-09
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
91,900
พิเศษ...ขาหมูเยอรมัน + เบียร์ อาหารหมู่บ้านกรินซิ่ง + ไวน์
ธันวาคม
01 - 10 ธ.ค. 60 /
EUROPE GERMANY  AUSTRIA SLOVANIA CROATIA MONTENEGRO 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
106,000
เจาะลึกโครเอเชีย เที่ยวไม่เหนื่อย - บินระหว่างประเทศ
ธันวาคม
01 - 10 ธ.ค. 60 /
TOP OF EUROPE WINTER 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
70,500
สวิตเซอร์แลนด์...ขึ้นจุงเฟรา-เยอรมัน-ฝรั่งเศส
ชมธรรมชาติของเมืองป่าดำทิทิเซ่ + ชมเมืองน่ารัก...กอลมาร์, สตราสบูร์ก
ธันวาคม
23 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
EUROPE SUPERB WINTER 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
64,500
เยอรมัน-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์...ขึ้นเขาทิทลิส  
ชมเมืองน่ารักแห่งพรมแดนฝรั่งเศส + เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
ธันวาคม
24 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900
เที่ยวยุโรปแบบสบายๆ 3 ประเทศ
เข้าชม 2 ปราสาทดังปราสาทไฮเดลเบิร์กและนอยชวานสไตน์
EAST EUROPE BEAUTIFUL10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
64,500
เที่ยวครบสูตร 5 ประเทศหลักยุโรปตะวันออก
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เช็ค
ธันวาคม
23 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X