ทัวร์เช็ก ( 6 )

ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เช็ก
รหัสทัวร์ : MUC01_TG
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
42,888
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เช็คอินเมืองฮัลล์สตัทท์  - เดินเล่นเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งเอ้าเลทปาร์นดอฟ ถ่ายรูปพระราชวังเชินบรุนน์

มีนาคม
03 - 10 มี.ค. 63 / 10 - 17 มี.ค. 63 / 17 - 24 มี.ค. 63 / 24 - 31 มี.ค. 63 /
เมษายน
28 เม.ย. 63 - 05 พ.ค. 63 /
พฤษภาคม
12 - 19 พ.ค. 63 / 22 - 29 พ.ค. 63 /
CHARMING EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เช็ก
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,900
เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค-ฮังการี
เมษายน
10 - 17 เม.ย. 63 สงกรานต์ /
BEAUTIFUL BAVARIA 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เช็ก
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
47,500
ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุน  ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

พฤษภาคม
04 - 11 พ.ค. 63 / 14 - 21 พ.ค. 63 /
BEAUTIFUL BAVARIA 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เช็ก
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุน  ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ 
มีนาคม
07 - 14 มี.ค. 63 /
EUROPE 7 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เช็ก
รหัสทัวร์ : EUR01_EK
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900
ฮังการี - เช็ก - ออสเตรีย
มีนาคม
10 - 16 มี.ค. 63 / 23 - 29 มี.ค. 63 /
เมษายน
08 - 14 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 28 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63 /
มิถุนายน
01 - 07 มิ.ย. 63 /
มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์เช็ก
รหัสทัวร์ : EUR01_TG
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
เยอรมัน - เช็ก - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวาเกีย

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X