ทัวร์ฮ่องกง ( 32 )
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง หลากหลายเส้นทาง กับ 1000milestravel.com บริษัททัวร์ชั้นนำขอเสนอ ทัวร์ฮ่องกง และเลือกสรรบริการ เที่ยวฮ่องกง คุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศฮ่องกง ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายเมือง และเมืองท่องเที่ยวสำคัญในฮ่องกง อีกหลากหลาย กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังเป็นบริษัททัวร์ รับจัดโปรแกรมเดินทางไปฮ่องกง  หลากหลายเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในรูปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศฮ่องกง  ในราคาและบริการที่ท่านจะประทับใจ
มหัศจรรย์ HONG KONG 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : HKG04
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900

มิถุนายน
06 - 08 มิ.ย. 62 / 27 - 29 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
04 - 06 ก.ค. 62 / 11 - 13 ก.ค. 62 / 18 - 20 ก.ค. 62 / 25 - 27 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
08 ส.ค. 62 - 10 ก.ย. 62 / 15 - 17 ส.ค. 62 / 22 - 24 ส.ค. 62 / 29 - 31 ส.ค. 62 /
กันยายน
12 - 14 ก.ย. 62 / 19 - 21 ก.ย. 62 / 26 - 28 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
10 - 12 ต.ค. 62 / 17 - 19 ต.ค. 62 / 22 - 24 ต.ค. 62 / 24 - 26 ต.ค. 62 /
มหัศจรรย์ HONG KONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : HKG001_MS
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999

มิถุนายน
06 - 08 มิ.ย. 62 / 27 - 29 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
04 - 06 ก.ค. 62 / 11 - 13 ก.ค. 62 / 18 - 20 ก.ค. 62 / 25 - 27 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
08 - 10 ส.ค. 62 / 15 - 17 ส.ค. 62 / 22 - 24 ส.ค. 62 / 29 - 31 ส.ค. 62 /
กันยายน
12 - 14 ก.ย. 62 / 19 - 21 ก.ย. 62 / 26 - 28 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
10 - 12 ต.ค. 62 / 17 - 19 ต.ค. 62 / 22 - 24 ต.ค. 62 / 24 - 26 ต.ค. 62 /
World Dream : 5 Nights Naha
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : World Dream : 5 Nights Naha
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,500

กรกฎาคม
14 ก.ค. 62 - 00 3 / 21 ก.ค. 62 - 00 3 / 28 ก.ค. 62 - 00 3 /
สิงหาคม
04 ส.ค. 62 - 00 3 / 11 ส.ค. 62 - 00 3 / 25 ส.ค. 62 - 00 3 /
กันยายน
08 ก.ย. 62 - 00 3 / 15 ก.ย. 62 - 00 3 / 22 ก.ย. 62 - 00 3 /
ตุลาคม
13 ต.ค. 62 - 00 3 / 20 ต.ค. 62 - 00 3 / 27 ต.ค. 62 - 00 3 /
พฤศจิกายน
03 พ.ย. 62 - 00 3 / 10 พ.ย. 62 - 00 3 /
2N Weekend Bintan 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : 2N Weekend Bintan 6 วัน 5 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
18,150

มิถุนายน
30 มิ.ย. 62 - 05 ก.ค. 62 /
กันยายน
01 - 06 ก.ย. 62 /
พฤศจิกายน
17 - 22 พ.ย. 62 /
ธันวาคม
01 - 06 ธ.ค. 62 / 15 - 20 ธ.ค. 62 /
Voyager of the Seas 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : Voyager of the Seas 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,888

สิงหาคม
14 - 21 ส.ค. 62 /
WORLD DREAM 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : WORLD DREAM 7
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,900
HONGKONG – OKINAWA – MIYAGOJIMA - HONGKONG
มิถุนายน
01 - 07 มิ.ย. 62 / 22 - 28 มิ.ย. 62 /
มหัศจรรย์ HONG KONG NGONG PING  3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : HKG09_RJ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900

มิถุนายน
13 - 15 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
11 - 13 ก.ค. 62 / 25 - 27 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
01 - 03 ส.ค. 62 / 08 - 10 ส.ค. 62 / 11 - 13 ส.ค. 62 / 15 - 17 ส.ค. 62 /
มหัศจรรย์ HONG KONG MACAU 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : HKG08_CX
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900

พฤษภาคม
30 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62 /
มิถุนายน
01 - 03 มิ.ย. 62 / 06 - 08 มิ.ย. 62 / 07 - 09 มิ.ย. 62 / 08 - 10 มิ.ย. 62 / 13 - 15 มิ.ย. 62 / 14 - 16 มิ.ย. 62 / 20 - 22 มิ.ย. 62 / 21 - 23 มิ.ย. 62 / 22 - 24 มิ.ย. 62 / 29 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62 /
มหัศจรรย์ HONG KONG NGONG PING สักการะ พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : HKG002_HX
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
18,900

HONGKONG MACAU 3 วัน 2 คืน นอนฮ่องกง 2 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ฮ่องกง
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,900

พฤษภาคม
30 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62 / 31 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62 /
มิถุนายน
06 - 08 มิ.ย. 62 / 07 - 09 มิ.ย. 62 / 13 - 15 มิ.ย. 62 / 14 - 16 มิ.ย. 62 / 20 - 22 มิ.ย. 62 / 21 - 23 มิ.ย. 62 / 27 - 29 มิ.ย. 62 / 28 - 30 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
04 - 06 ก.ค. 62 / 05 - 07 ก.ค. 62 / 11 - 13 ก.ค. 62 / 12 - 14 ก.ค. 62 / 14 - 16 ก.ค. 62 / 18 - 20 ก.ค. 62 / 19 - 21 ก.ค. 62 / 25 - 27 ก.ค. 62 / 26 - 28 ก.ค. 62 / 27 - 29 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
01 - 03 ส.ค. 62 / 02 - 04 ส.ค. 62 / 08 - 10 ส.ค. 62 / 09 - 11 ส.ค. 62 / 10 - 12 ส.ค. 62 / 15 - 17 ส.ค. 62 / 16 - 18 ส.ค. 62 / 22 - 24 ส.ค. 62 / 23 - 25 ส.ค. 62 / 29 - 31 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 /
กันยายน
05 - 07 ก.ย. 62 / 06 - 08 ก.ย. 62 / 12 - 14 ก.ย. 62 / 13 - 15 ก.ย. 62 / 19 - 20 ก.ย. 62 / 20 - 22 ก.ย. 62 / 26 - 28 ก.ย. 62 / 27 - 29 ก.ย. 62 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X