ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ( 3 )

AMAZING CAUCASUS 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์อาเซอร์ไบจาน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
61,900
บากู - โกบุสตาน - แหลมอับเชรอน - Mud Volcano - ภูเขาแห่งไฟ - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อนานูริ - คาซเบกี - ฮักห์พาร์ท - เยเรวาน - เกกฮาร์ด
มีนาคม
08 - 15 มี.ค. 63 / 27 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 /
เมษายน
03 - 10 เม.ย. 63 / 17 - 24 เม.ย. 63 / 19 - 26 เม.ย. 63 /
พฤษภาคม
03 - 10 พ.ค. 63 / 08 - 15 พ.ค. 63 / 10 - 17 พ.ค. 63 / 15 - 22 พ.ค. 63 / 17 - 24 พ.ค. 63 / 19 พ.ค. 63 - 05 มิ.ย. 63 /
AMAZING CAUCASUS 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์อาเซอร์ไบจาน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
63,500
บากู - โกบุสตาน - แหลมอับเชรอน - Mud Volcano - ภูเขาแห่งไฟ - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อนานูริ - คาซเบกี

เมษายน
12 - 19 เม.ย. 63 สงกรานต์ /
อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์อาเซอร์ไบจาน
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
37,900
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร GEORGIAN CUISINE
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ GERGETI TRINITY CHURCH
มีนาคม
06 - 12 มี.ค. 63 / 27 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 / 30 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63 /
เมษายน
06 - 12 เม.ย. 63 / 13 - 19 เม.ย. 63 สงกรานต์ /
พฤษภาคม
04 - 10 พ.ค. 63 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X