ทัวร์อังกฤษ ( 4 )

EUROPE UK HARRY POTTER 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ
รหัสทัวร์ : EU-06
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
98,900
เที่ยวครบ ชมแฮรี่ พอร์ตเตอร์ รวมค่าวีซ่า + ทิปคนขับ + ทิปไกด์
ตุลาคม
11 - 19 ต.ค. 60 / 18 - 26 ต.ค. 60 /
พฤศจิกายน
08 - 16 พ.ย. 60 / 22 - 30 พ.ย. 60 /
ธันวาคม
04 - 12 ธ.ค. 60 /
อังกฤษ-สก๊อตแลนด์ 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,900

พฤศจิกายน
03 - 10 พ.ย. 60 / 17 - 24 พ.ย. 60 / 24 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60 /
ธันวาคม
01 - 08 ธ.ค. 60 /
HAPPY NEW YEAR UNITED KINGDOM 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
80,500
อังกฤษ-สก๊อตแลนด์
ธันวาคม
29 ธ.ค. 60 - 05 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
MONO ENGLAND 8 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900

ตุลาคม
20 - 27 ต.ค. 60 /
ธันวาคม
05 - 12 ธ.ค. 60 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X