ทัวร์ออสเตรีย ( 23 )

HOBART-SYDNEY 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
94,900
โฮบาร์ท-ซิดนีย์
พฤษภาคม
16 - 21 พ.ค. 62 /
มิถุนายน
13 - 18 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
16 - 21 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
21 - 26 ส.ค. 62 /
กันยายน
11 - 16 ก.ย. 62 /
CAIRNS - SYDNEY 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
94,900
แคนส์  -  เกรทแบร์เรียรีฟ – ซิดนีย์
พฤษภาคม
09 - 14 พ.ค. 62 /
มิถุนายน
12 - 17 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
23 - 28 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
08 - 13 ส.ค. 62 /
กันยายน
18 - 23 ก.ย. 62 /
AUSTRALIA   ADELAIDE – SYDNEY 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
91,900
อะดิเลด – ซิดนีย์  
พฤษภาคม
08 - 13 พ.ค. 62 /
มิถุนายน
19 - 24 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
17 - 22 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
07 - 12 ส.ค. 62 /
HOLIDAY TANGALOOMA TOUR 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
75,900
บริสเบน – โกลด์โคสท์ – ทังกาลูม่า - ซิดนีย์ 
พฤษภาคม
14 - 19 พ.ค. 62 /
มิถุนายน
12 - 17 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
11 - 16 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
07 - 12 ส.ค. 62 /
POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,900
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 
พฤษภาคม
01 - 06 พ.ค. 62 / 07 - 12 พ.ค. 62 / 15 - 20 พ.ค. 62 /
กรกฎาคม
16 - 21 ก.ค. 62 / 24 - 29 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
07 - 12 ส.ค. 62 / 10 - 15 ส.ค. 62 /
กันยายน
10 - 15 ก.ย. 62 /
HIGHLIGHT MELBOURNE  6 วัน/3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
54,900
เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป
พฤษภาคม
08 - 13 พ.ค. 62 / 16 - 21 พ.ค. 62 /
มิถุนายน
12 - 17 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
17 - 22 ก.ค. 62 / 25 - 30 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
08 - 13 ส.ค. 62 / 11 - 16 ส.ค. 62 /
กันยายน
11 - 16 ก.ย. 62 /
HIGHLIGHT SYDNEY 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900
ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์  
พฤษภาคม
22 - 26 พ.ค. 62 /
มิถุนายน
12 - 16 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
25 - 29 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
08 - 12 ส.ค. 62 /
SYDNEY EASY TOUR 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
37,900
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์
พฤษภาคม
16 - 20 พ.ค. 62 /
มิถุนายน
06 - 10 มิ.ย. 62 /
กันยายน
11 - 15 ก.ย. 62 /
MONO AUSTRIA 7 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของ...เซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท
MONO AUSTRIA 7 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
60,900
ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของ...เซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท
มิถุนายน
19 - 25 มิ.ย. 62 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X