ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ( 17 )

HILIGHT SWISS WITH 3 MOUNTS 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ กับ 3 ขุนเขา 
เมษายน
11 - 18 เม.ย. 63 สงกรานต์ /
HILIGHT SWISS WITH 3 MOUNTS 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
57,500
ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ กับ 3 ขุนเขา 
พฤษภาคม
07 - 14 พ.ค. 63 /
ITALY - SWISS WITH  BERNINA EXPRESS 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
68,900
มิลาน - ทิราโน่ - คูร์ - น้ำตกไรน์ - ซูริค - ซุก - ลูเซิร์น - ขึ้นเขาทิทลิส - ช้อปปิ้งอินเทอร์ลาเก้น - ลูกาโน่ - โคโม่ - มิลาน

เมษายน
10 - 17 เม.ย. 63 /
ITALY - SWISS WITH  BERNINA EXPRESS 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
มิลาน - ทิราโน่ - คูร์ - น้ำตกไรน์ - ซูริค - ซุก - ลูเซิร์น - ขึ้นเขาทิทลิส - ช้อปปิ้งอินเทอร์ลาเก้น - ลูกาโน่ - โคโม่ - มิลาน

มีนาคม
15 - 22 มี.ค. 63 /
EUROPE SUPER CLASSIC (B) 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
83,500
ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 
เมษายน
11 - 20 เม.ย. 63 /
EUROPE SUPER CLASSIC (A) 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
82,900
ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี
เมษายน
11 - 20 เม.ย. 63 /
EUROPE GOLDEN ROUTE 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
66,900
สเปน-ฝรั่งเศส-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์
เมษายน
09 - 16 เม.ย. 63 สงกรานต์ / 30 เม.ย. 63 - 07 พ.ค. 63 /
EUROPE DELIGHTFUL SWISS-ITALY 8 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
67,500
สวิส-อิตาลี 
เมษายน
10 - 17 เม.ย. 63 สงกรานต์ /
EUROPE CLASSIC ROMANCE 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
57,900
 อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 
มีนาคม
21 - 29 มี.ค. 63 /
EUROPE CLASSIC ROMANCE 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
62,500
อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
มิถุนายน
02 - 10 มิ.ย. 63 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X