ทัวร์ฝรั่งเศส ( 9 )

EUROPE GERMANY  FRANCE  SWISS 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ : EU-07
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
91,900
เที่ยวเมืองมรดกโลก เมืองสวย 3 ประเทศ พิเศษ..ดินเนอร์บนยอดเขา
ธันวาคม
04 - 12 ธ.ค. 60 / 20 - 28 ธ.ค. 60 /
EUROPE GERMANY  FRANCE AUSTRIA 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ : EU-08
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
91,900
ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ เที่ยวเมืองมรดกโลก พิเศษขาหมูเยอรมัน + เบียร์

ธันวาคม
01 - 10 ธ.ค. 60 /
TOP OF EUROPE WINTER 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
70,500
สวิตเซอร์แลนด์...ขึ้นจุงเฟรา-เยอรมัน-ฝรั่งเศส
ชมธรรมชาติของเมืองป่าดำทิทิเซ่ + ชมเมืองน่ารัก...กอลมาร์, สตราสบูร์ก
ธันวาคม
23 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
ROMANTIC FRANCE 7 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
47,900
เที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้แสนสวย..สุดโรแมนติก
นีซ-เอ็กซ์อองโพรวองซ์-อาวิยอง-โมนาโค-มอนเตคาร์โล-กราซ-คานส์-มาร์เซย์
EUROPE SUPERB WINTER 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
64,500
เยอรมัน-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์...ขึ้นเขาทิทลิส  
ชมเมืองน่ารักแห่งพรมแดนฝรั่งเศส + เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
ธันวาคม
24 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
EUROPE CLASSIC REROUTE 10 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
68,500
ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 
ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา TOP OF EUROPE + ล่องเรือแม่น้ำแซน
ธันวาคม
23 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
EUROPE CLASSIC 9 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
81,500
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา TOP OF EUROPE + เข้าพระราชวังแวร์ซายส์
ธันวาคม
26 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
BEST FRANCE 6 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900
ปารีส - ชม 2 ปราสาทดังแห่งฝรั่งเศส...พระราชวังแวร์ซายส์ + ปราสาทเชอน็องโซว์
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งจุใจ
ธันวาคม
05 - 10 ธ.ค. 60 /
เส้นทาง : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
66,900
รวมค่าทิปคนขับรถ, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและทิปไกด์ท้องถิ่นแล้ว 
นอนฝรั่งเศส 2 คืนติด
พฤศจิกายน
26 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60 /
ธันวาคม
02 - 09 ธ.ค. 60 / 05 - 12 ธ.ค. 60 /

Copyright © 2017 1000milestravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X